Vara smarta toaletter

Tillbehör

Vilken modell passar mig?

Vår smarta toalettsits har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. Man måste dock säkerställa att toalettskålen inte är för liten (eller, vilket är ovanligt, för stor). Även avståndet mellan toalettens vattentank och hålen som toalettsitsen monteras i kan i undantagsfall vara för litet. 

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE

Två smarta toalettsits kommer i två olika modeller: medium eller large. Vilken modell som är att föredra beror på hur stor brukaren är. Utgångspunkten är att de medium modellen fungerar för de flesta brukare. Large modellen, som är fem centimeter längre är dock att föredra för långa och överviktiga män (ett riktmärke är att om brukaren inte är en man som är längre än 185 cm och/eller väger mer än 100 kg så fungerar medium modellen). 

Observera att medium modellen är mindre än vanliga toalettsitsar och att detta inte är något man ska oroas för. För att tvättfunktionen ska fungera optimalt ska man sitta längst bak på toalettsitsen vilket kan upplevas som ovant initialt. Toalettsitsens öppning är anpassad för att få en så bra placering som möjligt. 

Funktioner, installation & underhall

NeaetSeats olika funktioner

Så installeras NeatSeat

 • Sitsen har universalmått och passar majoriteten av alla toalettstolar.
 • De enda som krävs för en installation är ett eluttag på 220 V och en kallvattenledning.

1. Stäng av vattenförsörjningen.

2. Koppla in medföljande T-rör på vattenledningen på toaletten. Sätt därefter på den medföljande slangen.

3. Skruva på den slangen på ingången på sitsen och sätt på vatten-försörjningen igen.

4. Sätt i strömsladden & sitsen är klar att användas.

 • Toalettsitsen har genomgått alla säkerhetstester och är CE godkänd. CE-rapport erhålles vid önskemål.
 • Vid behov, hjälper vi gärna till med att komma i kontakt med en elektriker samt installation.

Så rengör ochunderhåller du din NeatSeat

Produktdokument

Tillbehör

Vilken modell passar mig?

Vår smarta toalettsits har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. Man måste dock säkerställa att toalettskålen inte är för liten (eller, vilket är ovanligt, för stor). Även avståndet mellan toalettens vattentank och hålen som toalettsitsen monteras i kan i undantagsfall vara för litet. 

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE

Två smarta toalettsits kommer i två olika modeller: medium eller large. Vilken modell som är att föredra beror på hur stor brukaren är. Utgångspunkten är att de medium modellen fungerar för de flesta brukare. Large modellen, som är fem centimeter längre är dock att föredra för långa och överviktiga män (ett riktmärke är att om brukaren inte är en man som är längre än 185 cm och/eller väger mer än 100 kg så fungerar medium modellen). 

Observera att medium modellen är mindre än vanliga toalettsitsar och att detta inte är något man ska oroas för. För att tvättfunktionen ska fungera optimalt ska man sitta längst bak på toalettsitsen vilket kan upplevas som ovant initialt. Toalettsitsens öppning är anpassad för att få en så bra placering som möjligt. 

Funktioner, installation & underhall

NeaetSeats olika funktioner

Så installeras NeatSeat

 • Sitsen har universalmått och passar majoriteten av alla toalettstolar.
 • De enda som krävs för en installation är ett eluttag på 220 V och en kallvattenledning.

1. Stäng av vattenförsörjningen.

2. Koppla in medföljande T-rör på vattenledningen på toaletten. Sätt därefter på den medföljande slangen.

3. Skruva på den slangen på ingången på sitsen och sätt på vatten-försörjningen igen.

4. Sätt i strömsladden & sitsen är klar att användas.

 • Toalettsitsen har genomgått alla säkerhetstester och är CE godkänd. CE-rapport erhålles vid önskemål.
 • Vid behov, hjälper vi gärna till med att komma i kontakt med en elektriker samt installation.

Så rengör ochunderhåller du din NeatSeat

Produktdokument

Tillbehör

Vilken modell passar mig?

Vår smarta toalettsits har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. Man måste dock säkerställa att toalettskålen inte är för liten (eller, vilket är ovanligt, för stor). Även avståndet mellan toalettens vattentank och hålen som toalettsitsen monteras i kan i undantagsfall vara för litet. 

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE

Två smarta toalettsits kommer i två olika modeller: medium eller large. Vilken modell som är att föredra beror på hur stor brukaren är. Utgångspunkten är att de medium modellen fungerar för de flesta brukare. Large modellen, som är fem centimeter längre är dock att föredra för långa och överviktiga män (ett riktmärke är att om brukaren inte är en man som är längre än 185 cm och/eller väger mer än 100 kg så fungerar medium modellen). 

Observera att medium modellen är mindre än vanliga toalettsitsar och att detta inte är något man ska oroas för. För att tvättfunktionen ska fungera optimalt ska man sitta längst bak på toalettsitsen vilket kan upplevas som ovant initialt. Toalettsitsens öppning är anpassad för att få en så bra placering som möjligt. 

Funktioner, installation & underhall

NeaetSeats olika funktioner

Så installeras NeatSeat

 • Sitsen har universalmått och passar majoriteten av alla toalettstolar.
 • De enda som krävs för en installation är ett eluttag på 220 V och en kallvattenledning.

1. Stäng av vattenförsörjningen.

2. Koppla in medföljande T-rör på vattenledningen på toaletten. Sätt därefter på den medföljande slangen.

3. Skruva på den slangen på ingången på sitsen och sätt på vatten-försörjningen igen.

4. Sätt i strömsladden & sitsen är klar att användas.

 • Toalettsitsen har genomgått alla säkerhetstester och är CE godkänd. CE-rapport erhålles vid önskemål.
 • Vid behov, hjälper vi gärna till med att komma i kontakt med en elektriker samt installation.

Så rengör ochunderhåller du din NeatSeat

Produktdokument

Tillbehör

Vilken modell passar mig?

Vår smarta toalettsits har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. Man måste dock säkerställa att toalettskålen inte är för liten (eller, vilket är ovanligt, för stor). Även avståndet mellan toalettens vattentank och hålen som toalettsitsen monteras i kan i undantagsfall vara för litet. 

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE

Två smarta toalettsits kommer i två olika modeller: medium eller large. Vilken modell som är att föredra beror på hur stor brukaren är. Utgångspunkten är att de medium modellen fungerar för de flesta brukare. Large modellen, som är fem centimeter längre är dock att föredra för långa och överviktiga män (ett riktmärke är att om brukaren inte är en man som är längre än 185 cm och/eller väger mer än 100 kg så fungerar medium modellen). 

Observera att medium modellen är mindre än vanliga toalettsitsar och att detta inte är något man ska oroas för. För att tvättfunktionen ska fungera optimalt ska man sitta längst bak på toalettsitsen vilket kan upplevas som ovant initialt. Toalettsitsens öppning är anpassad för att få en så bra placering som möjligt. 

Funktioner, installation & underhall

NeaetSeats olika funktioner

Så installeras NeatSeat

 • Sitsen har universalmått och passar majoriteten av alla toalettstolar.
 • De enda som krävs för en installation är ett eluttag på 220 V och en kallvattenledning.

1. Stäng av vattenförsörjningen.

2. Koppla in medföljande T-rör på vattenledningen på toaletten. Sätt därefter på den medföljande slangen.

3. Skruva på den slangen på ingången på sitsen och sätt på vatten-försörjningen igen.

4. Sätt i strömsladden & sitsen är klar att användas.

 • Toalettsitsen har genomgått alla säkerhetstester och är CE godkänd. CE-rapport erhålles vid önskemål.
 • Vid behov, hjälper vi gärna till med att komma i kontakt med en elektriker samt installation.

Så rengör ochunderhåller du din NeatSeat

Produktdokument

Tillbehör

Vilken modell passar mig?

Vår smarta toalettsits har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. Man måste dock säkerställa att toalettskålen inte är för liten (eller, vilket är ovanligt, för stor). Även avståndet mellan toalettens vattentank och hålen som toalettsitsen monteras i kan i undantagsfall vara för litet. 

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE

Två smarta toalettsits kommer i två olika modeller: medium eller large. Vilken modell som är att föredra beror på hur stor brukaren är. Utgångspunkten är att de medium modellen fungerar för de flesta brukare. Large modellen, som är fem centimeter längre är dock att föredra för långa och överviktiga män (ett riktmärke är att om brukaren inte är en man som är längre än 185 cm och/eller väger mer än 100 kg så fungerar medium modellen). 

Observera att medium modellen är mindre än vanliga toalettsitsar och att detta inte är något man ska oroas för. För att tvättfunktionen ska fungera optimalt ska man sitta längst bak på toalettsitsen vilket kan upplevas som ovant initialt. Toalettsitsens öppning är anpassad för att få en så bra placering som möjligt. 

Funktioner, installation & underhall

NeaetSeats olika funktioner

Så installeras NeatSeat

 • Sitsen har universalmått och passar majoriteten av alla toalettstolar.
 • De enda som krävs för en installation är ett eluttag på 220 V och en kallvattenledning.

1. Stäng av vattenförsörjningen.

2. Koppla in medföljande T-rör på vattenledningen på toaletten. Sätt därefter på den medföljande slangen.

3. Skruva på den slangen på ingången på sitsen och sätt på vatten-försörjningen igen.

4. Sätt i strömsladden & sitsen är klar att användas.

 • Toalettsitsen har genomgått alla säkerhetstester och är CE godkänd. CE-rapport erhålles vid önskemål.
 • Vid behov, hjälper vi gärna till med att komma i kontakt med en elektriker samt installation.

Så rengör ochunderhåller du din NeatSeat

Produktdokument

Tillbehör

Vilken modell passar mig?

Vår smarta toalettsits har universalmått och kan monteras på merparten av svenska toalettstolar. Man måste dock säkerställa att toalettskålen inte är för liten (eller, vilket är ovanligt, för stor). Även avståndet mellan toalettens vattentank och hålen som toalettsitsen monteras i kan i undantagsfall vara för litet. 

TVÅ OLIKA STORLEKAR: MEDIUM ELLER LARGE

Två smarta toalettsits kommer i två olika modeller: medium eller large. Vilken modell som är att föredra beror på hur stor brukaren är. Utgångspunkten är att de medium modellen fungerar för de flesta brukare. Large modellen, som är fem centimeter längre är dock att föredra för långa och överviktiga män (ett riktmärke är att om brukaren inte är en man som är längre än 185 cm och/eller väger mer än 100 kg så fungerar medium modellen). 

Observera att medium modellen är mindre än vanliga toalettsitsar och att detta inte är något man ska oroas för. För att tvättfunktionen ska fungera optimalt ska man sitta längst bak på toalettsitsen vilket kan upplevas som ovant initialt. Toalettsitsens öppning är anpassad för att få en så bra placering som möjligt. 

Funktioner, installation & underhall

NeaetSeats olika funktioner

Så installeras NeatSeat

 • Sitsen har universalmått och passar majoriteten av alla toalettstolar.
 • De enda som krävs för en installation är ett eluttag på 220 V och en kallvattenledning.

1. Stäng av vattenförsörjningen.

2. Koppla in medföljande T-rör på vattenledningen på toaletten. Sätt därefter på den medföljande slangen.

3. Skruva på den slangen på ingången på sitsen och sätt på vatten-försörjningen igen.

4. Sätt i strömsladden & sitsen är klar att användas.

 • Toalettsitsen har genomgått alla säkerhetstester och är CE godkänd. CE-rapport erhålles vid önskemål.
 • Vid behov, hjälper vi gärna till med att komma i kontakt med en elektriker samt installation.

Så rengör ochunderhåller du din NeatSeat

Produktdokument