Företagsinformation

Om Smarta-toaletter.se

Smarta-toaletter.se är en kommersiell försäljningkanal för smarta toaletter som ägs och drivs av NeatNordic AB org. 559201-2446.

Om NeatNordic

NeatNordic är distributör av smarta högteknologiska hygien- och hjälpmedelsprodukter. Utöver försäljning till privatmarknaden riktar sig NeatNordic framförallt mot välfärdssektorn i syfte att modernisera och förändra vården och omsorgen i riktning mot ökad livskvalitet och självständighet, förbättrad arbetsmiljö för anställda inom samma sektorer och en mer kostnadseffektiv välfärd. Läs mer på www.NeatNordic.se.